overzicht

Zelforganisatie maakt niet perse wendbaar- inzicht over Morning Star in Silicon Valley

In traditionele organisaties gaat beslissen (relatief) snel, maar duurt het vaak langer om mensen in de organisatie te overtuigen van de beslissing. De actiefase duurt dus langer. Bij Morning Star is dit net andersom: het beslissingsproces gaat langzamer. Als iemand een zorg heeft over wat een goed idee lijkt, besteedt men er uitgebreid aandacht aan. De actiefase gaat daarna echter snel omdat er al draagvlak is ontstaan.
Datum
7 november 2017
Auteur
Minke Buizer

“Ik heb geen baas, nou ja, iedereen is baas”, zeggen medewerkers bij Morning Star in California. Christian Wandeler, Assistant Professor of the California State University on Human Potential Development, neemt ons op onze reis in Silicon Valley mee in hun organisatiemodel. Morning Star is een organisatie die tomaten verwerkt en ze is bekend, omdat de oprichter in 1995 besloot alle managementlagen af te schaffen. De resultaten van deze zelforganisatie zijn uitstekend. 

Zolang als jij jouw missie volbrengt en de organisatie volbrengt de hare, dan is het goed. De afwezigheid van politiek is het meest opvallende bij ons, de mensen op de werkvloer zijn de beste mensen om beslissingen te maken. Punt uit. We nemen de trots en verantwoordelijkheid ook mee buiten werk. – Medewerkers van Morning Star

Morning Star – Zelforganisatie

Het organisatiemodel van Morning Star stoelt op deze drie uitgangspunten:

  1.       Twee leidende principes
  2.       Visie en Missie
  3.       Systemen en tools

De twee leidende principes zijn ‘No use of force’ en dit leidt tot volledige vrijheid. En ‘Keep your commitments’, dit leidt tot volledige verantwoordelijkheid.
Christian duidt de visie als een ‘guiding star’ voor de ideale toekomst. De missie is een leidraad in het nu.
Binnen Morning Star passen de systemen en tools bij de organisatie. Feedback, recruitment, KPI’s, het beslissingsmodel, training en opleiding…. Als een medewerker iets wil leren, dan is er vaak een mentor in het bedrijf die hem of haar helpt dit te ontwikkelen. Er zijn processen beschreven om beslissingen te nemen, om bij conflictsituaties mediation te krijgen, om afspraken tussen twee collega’s vast te leggen. Meer informatie vind je hier. 

Agile en zelforganisatie – waar onze expertise begint

Morning Star is absoluut een mooi voorbeeld van een zelforganiserende organisatie. Het valt ons als agile experts op dat agile organiseren, wendbaar willen zijn in deze veranderende wereld, niet perse het doel is van Morning Star. De purpose, de bedoeling van Morning Star is en blijft (ogenschijnlijk?) het verwerken van tomaten en daarbij het beste doen voor de klant en medewerker en organisatie. Procesverbeteringen, initiatieven van medewerkers worden zeker wel meegenomen. Maar op basis van de informatie die wij hebben gekregen, zie ik Morning Star niet bezig met trends van buiten, speedboatjes naast de olietanker, een pivot of met het onderzoeken of aardappels of zuinige energie een mogelijk nieuw product kunnen zijn.

Mijn voorlopige conclusie: zelforganiserende teams zijn absoluut nodig om agile te werken, daar geloven wij bij Scrum Company en bij onze klanten allemaal in. Maar: een organisatie als Morning Star kan zelforganiserend zijn zonder perse bezig te zijn met veranderingen van buitenaf en zonder agile of wendbaar te zijn.

Ben je verder nog benieuwd naar onze visie op zelforganisatie? En naar onze verdere reis in Silicon Valley? Neem contact op, ik kijk er naar uit!

Minke Buizer