Agile organiseren bij Philadelphia

Stichting Philadelphia Zorg is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Haar missie is om alle cliënten te helpen gelukkig te zijn en het beste uit zichzelf te halen. De organisatie heeft landelijk circa 600 (woon)locaties, heeft ruim 6300 medewerkers en meer dan 4000 vrijwilligers. De locaties worden ondersteund door het servicekantoor in Amersfoort.

Klant echt centraal

In 2016 startte de organisatie met agile organiseren. Agile organiseren stelt de klant, in dit geval de cliënt, centraal. Elke dag weer gaan slagvaardige multidisciplinaire teams concreet, flexibel en wendbaar aan de slag. Om binnen gestelde kaders met mandaat en beschikking over middelen te werken aan het geluk van cliënten. Deze beweging sloot goed aan bij het regelarm werken dat Stichting Philadelphia Zorg al eerder heeft geïntroduceerd. Agnes Verhulst, Directeur Medewerkersbelang, vertelt: “Agile als woord zong al een tijdje rond in organisaties om ons heen. Het werd geïntroduceerd als een miracle movement: als je agile gaat organiseren komt het allemaal goed. Het klonk allemaal een beetje vreemd, met het jargon dat er omheen zit. Maar doordat het rondzong, zorgde het voor nieuwsgierigheid bij ons. We kijken altijd naar de ontwikkeling in verschillende vakgebieden, en hoe je dingen beter kan doen in je werk: cliënt echt centraal en minder organisatorische rompslomp.

 

Efficiëntie en werkplezier

Nadat we onszelf in agile organiseren verdiept hadden, zijn we kleine dingen gaan uitproberen. Zo zijn we bijvoorbeeld met de bekendste agile projectmethodiek gestart; Scrum. Door de nieuwe werkmethode kwam er heel veel energie los in de organisatie. Daardoor hebben we met de organisatie de sprong gewaagd om deze agile filosofie breder in te zetten, aan te bieden en toe te passen. Het besluit is zowel vanaf de werkvloer gekomen als vanuit de directie. Stichting Philadelphia Zorg is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Haar missie is om alle cliënten te helpen gelukkig te zijn en het beste uit zichzelf te halen. De organisatie heeft landelijk circa 600 (woon)locaties, heeft ruim 6300 medewerkers en meer dan 4000 vrijwilligers. De locaties worden ondersteund door het servicekantoor in Amersfoort.

We namen het besluit om drie redenen. Allereerst om lekkerder te werken: leuker samen te werken, meer met elkaar in de flow te werken en elkaar beter weten te vinden. Het zorgt voor intensiever contact tussen de collega’s in de gehele organisatie. Ten tweede zagen we dat agile ook duidelijk structuur biedt voor ons: een structuur die ons dwingt uit de comfortzone te komen. Dat begint bij de leidinggevenden. We spreken heldere verwachtingen uit en maken afspraken over ons opdrachtgeverschap. Ook voor de professionals in de organisaties biedt het agile organiseren een duidelijke structuur. Dat komt omdat teams in korte perioden van een paar weken werken, de zogenaamde cycli en doordat ze focussen op het toevoegen van waarde.

Als derde reden zien we dat agile organiseren ook zorgt voor focus op het bereiken van resultaten. Dat een project goed start, tussendoor resultaten boekt en aan het eind van de periode het resultaat naar verwachting is, werkt voor ons ontzettend lonend om verder te gaan met agile organiseren. Op het moment hebben we bijvoorbeeld een scrum team waarin cliënten en medewerkers samenwerken aan nieuwe dienstverlening. Het is fantastisch om samen te werken met je klanten om zo het gewenste resultaat te bereiken binnen de deadline, waarin we gezamenlijk ontwikkelen en veel werkplezier met elkaar beleven!”

 

Lees dit verhaal en meer in de Pinkpaper ‘Agile Organiseren’